Rehabilitačný postup

rukaPri prvej návšteve ReFit clinic s vami vyplníme krátky dotazník týkajúci sa vášho
zdravotného stavu. Na základe informácií z dotazníka sa vám bude venovať rehabilitačný lekár alebo fyzioterapeut, ktorý s vami absolvuje vstupné vyšetrenie.

Pri vstupnom vyšetrení sa budeme detailne pýtať na uvedené zdravotné problémy,
pacient vykoná sériu pohybov a techník na získanie komplexného obrazu stavu vášho
pohybového aparátu a následne na záver určíme vašu diagnózu.

Po oboznámení sa s vaším zdravotným stavom a na základe vyšetrenia, lekár alebo
terapeut navrhne možnosti liečby. ReFit clinic má rehabilitačnú ambulantnú zónu
a zónu pre športovú rehabilitáciu. Na základe vyšetrenia a po určení diagnózy,
vypracujeme rehabilitačný plán, v ktorom určíme zónu rehabilitácie. Spolu s vami
naplánujeme vhodné dni a časy vašich terapií, aby bol liečebný proces efektívny. 

Počas celej rehabilitácie ste pod odborným dohľadom terapeuta, ktorý kontroluje váš stav a stará sa o to, aby ste sa v priebehu liečby cítili komfortne.

Po ukončení rehabilitačného plánu nasleduje výstupné vyšetrenie, kde vyhodnotíme pacientov zdravotný stav.

Ako náš klient sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, vaše záznamy budú u nás aj
naďalej starostilo vedené, údaje o vás sú dôverné.

Zdieľať: