Silový tréning

Sústava cvikov a opakovaní v určitých pravidelných intervaloch a cvičebných jednotkách.
Je to dlhodobý proces a dĺžka tréningu môže byť 4, 8, 12, 16, ale aj 18 týždňov.
Silový tréning alebo zväčšenie svalovej sily neznamená len nárast svalovej hmoty.
Väčšina ľudí si myslí, že na to, aby sa zväčšila ich sila, potrebujú väčší objem svalov, no
nie je to tak. Sila sa dá zväčšiť bez toho, aby sa zväčšil prierez alebo priemer svalového
zväzku (vlákna). Ide o nervovo-svalovú dráždivosť, excitabilitu miechy, schopnosť
preniesť vzruch z mozgu na sval, resp. ide o hrúbku nervových vlákien, ktorá má za
následok rýchlejší prenos. Čím hrubšie je vlákno, tým je prenos vzruchu na sval
rýchlejší.

  

Objednať tréning


Zdieľať: