Rehabilitácia

Rehabilitácia v ReFit clinic

Rehabilitácia v našej klinike je postavená na unikátnom princípe komplexného ošetrenia pacientka, ktoré zahŕňa rehabilitačnú starostlivosť už od predoperačnej fázy rehabilitácie až po úplné zotavenie a návrat do aktívneho života alebo vrcholového športu.

Náš tím lekárov, fyzioterapeutov a trénerov realizuje modernú rehabilitačnú a športovú medicínu, ktorá pomôže diagnostikovať a vyriešiť vaše zdravotné ťažkosti pre váš skorý návrat do aktívneho pohybu.

Rehabilitačné vyšetrenie

Dôkladné a odborné rehabilitačné vyšetrenie je základom správne vedenej rehabilitácie. Lekár cielenou anamnézou zistí presný vznik bolesti a aktuálny stav pacientovho zdravotného stavu. Následne prejde k manuálnemu vyšetreniu, ktoré zahŕňa vyšetrenie mäkkých tkanív, svalov, kĺbov a s nimi spojenými manuálnymi testami. Na základe vyšetrenia rehabilitačný lekár zhodnotí stav pacienta, vyhotoví podrobnú lekársku správu a následne určí presný rehabilitačný postup.

V Refit clinic poskytujeme rehabilitačné vyšetrenie poúrazových stavov pred operáciou, pooperačných stavov pohybového aparátu a chronických bolestí kĺbov a chrbtice.

Diagnostika pohybového aparátu

V rámci vstupného vyšetrenia ponúkame možnosť diagnostiky pohybového aparátu hlavným fyzioterapeutom, ktorý dôkladne vyšetrí funkčnosť svalov, pohybovú zdatnosť, svalové dysbalancie,  následne určí príčinu vzniknutej bolesti a navrhne najlepší možný postup na jej odstránenie.

Ako prebieha rehabilitácia v ReFit clinic?

Všetko začína vstupným rehabilitačným vyšetrením, kde vyšetrujúci určí presný rehabilitačný plán na určité obdobie. Následne preberie štafetu konkrétny fyzioterapeut, ktorý s pacientom absolvuje celý rehabilitačný plán. Samotná rehabilitácia zahŕňa fyzikálnu terapiu (elektroliečba, magnetoterapia, laserotepia a kineziologický tejping) a liečbu pomocou aktívneho pohybu s využitím najmodernejších pomôcok a prístrojov, ako napríklad Pilates Reformer Allegro 2. Pohybovú liečbu fyzioterapeut vykonáva podľa diagnózy a zdravotného stavu pacienta v ambulancii alebo v našej ReFit Fitness zóne, ktorá je určená hlavne na účely športovej fyzioterapie. V prípade vrcholových športovcov alebo pacientov, ktorí to potrebujú zabezpečujeme v neskorších fázach rehabilitácie aj spoluprácu s odborne vyškoleným personálom trénerov, ktorí dokážu vo veľkej miere prispieť k úplnosti rehabilitácie a k 100% návratu k športovej činnosti.

Pacient je počas rehabilitácie priebežne kontrolovaný rehabilitačným lekárom, ktorý podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta upravuje a inovuje rehabilitačný plán až do úplného ukončenia rehabilitácie.


     

Pohybová liečba - Kinezioterapia

Vedecky podložené cvičebné metódy na zvýšenie fyzickej kondície.

Čítať viac

Mäkké a mobilizačné techniky

Manuálne techniky, pri ktorých fyzioterapeut spája vyšetrenie s terapiou.

Čítať viac

Fyzioterapia

Naše telo je nastavené na dynamický pohyb, pri nedostatku fyzickej aktivity stráca pružnosť.

Čítať viac

Elektroterapia

Aplikácia elektrických prúdov rôznych frekvencií na ľudské telo.

Čítať viac

Magnetoterapia

Jedna z najpríjemnejších fyzikálnych terapií, pri ktorej necítite žiadnu bolesť.

Čítať viac

Lymfodrenáž

Špeciálna liečebná metóda, za pomoci ktorej sa vyplavujú odpadové látky z tela.

Čítať viac

Predoperačná fyzioterapia a príprava na operáciu

Cieľom predoperačnej fyzioterapie je v prvom rade príprava pacienta na operačný zákrok, ktorý má častokrát indikovaný až po určitom čase od úrazu.

Čítať viac

Pooperačná rehabilitácia v ReFit Clinic

U nás v ReFit-e berieme pooperačnú rehabilitáciu z komplexného hľadiska. Naším cieľom je poskytnutie komplexnej starostlivosti pre pacienta.

Čítať viac